Foto1PultModryVědomý Řečník je tréning prezentačních dovedností pro firmy a organizace. Cílem školení je navýšení schopností a dovedností účastníků školení sebe-vědomě a s lehkostí hovořit před publikem; být přesvědčivý, autentický a inspirativní.

Obsah školení:

  • Jak zvolit téma a strukturu proslovu.
  • Jak využívat sílu příběhů (storytelling).
  • Jak být autentický a přesvědčivý.
  • Jak zvládat nervozitu a zapřahat emoce (transformativní strategie zvládání stresu, autenticita a inspirace).
  • Jak používat své tělo, hlas a dech (rozvoj psychosomatické kondice pro veřejné vystupování).

Přínosy školení:

  • Navýšení efektivity (přesvědčivosti a srozumitelnosti) řečníka
  • Snížení hladiny stresu a nervozity před a při vystoupení
  • Lepší práce s vlastními zdroji (hlasový fond, tělové napětí,…)

Forma, rozsah a obsah školení jsou nastaveny po vzájemné dohodě, v souladu s cíli, aktuálními potřebami a časovými možnostmi organizace. Školení klade důraz na propojení vědomostí s praxí a je vysoce interaktivní, čemuž odpovídá také doporučená velikost skupiny: 6 – 10 zaměstnanců.

Samozřejmostí je možnost uspořádat školení v českém i anglickém jazyce.

Cena školení je stanovena dohodou, dle zvolené formy a rozsahu školení.

Reference:

Pracuji v oblasti vědy a výzkumu a s vystupováním před lidmi ať už z oboru nebo laickou veřejností se setkávám poměrně často. Byť jsem měl zkušenost několikrát prezentovat před různě velkým publikem a sám sebe bych neoznačil za začátečníka, nebyl jsem se svými výstupy vnitřně spokojen. Proto mne i v souvislosti s mými nadcházejícími pracovními výzvami náplň kurzu Vědomý řečník velmi zaujala a měl jsem poměrně vysoká očekávání. Musím říci, že moje očekávání nejen že byly splněny, ale v mnoha ohledech daleko překonány. Radim měl náplň kurzu perfektně zpracovanou. Probrali jsme podrobně principy, které je dobré ctít již při přípravě výstupu. Následovaly praktické tipy, jak pracovat  během samotného výstupu tak, abychom byli uvolnění, přítomní a sebe-vědomí, a podali tak výkon dle našich nejlepších představ.

Naprosto bych pak vyzdvihl praktickou část, kdy jsme si mohli všechny techniky vyzkoušet. Touto částí nás Radim provedl s profesionálním citem pro situaci a poskytl perfektně padnoucí zpětnou vazbu každému z nás. Změna, kterou každý účastník během kurzu mohl na sobě i ostatních pozorovat byla svým rozsahem překvapením pro všechny, samozřejmě příjemným. Ačkoli bylo žádoucí se aktivně zapojit a intenzivně pracovat, na konci kurzu jsem vnímal, jak jsem odpočatý, plný nové inspirace a energie. Po více než dvou měsíčním odstupu můžu za sebe říci, že zážitek nevyšuměl, jak se mi často stává, ale z velké části přetrvává. Ve vystupování před publikem se nyní cítím mnohem jistější, klidnější a hlavně jsem si lépe vědom toho, co a jak říkám. Konečně dokážu zároveň vnímat signály publika a pracovat s nimi.  Radimův kurz rozhodně doporučuji a sám uvažuji, že se jej zúčastním v budoucnu znova, abych na sobě dále pracoval. Řešená témata na tomto kurzu totiž mají přesah i pro každodenní život, a to mnohem větší, než jsem si původně z jeho názvu Vědomý řečník dokázal představit. Petr Stavárek, vědecký pracovník.

Na kurz vedomeho řečníka jsem se přihlásila jako navazující téma pro mne po vědome komunikaci z důvodu, ze se setkávám se situacemi, kdy musím veřejne prezentovat a vždy to doprovázel neuchopitelny stres před i během veřejného vystoupení a chtěla jsem se dozvědět jaké jsou možnosti na tom pracovat. Upřímně jsem do Brna jela s pocitem ze budu nasavat od Radima cenné informace které mi následně pomohou na sobě samé dále pracovat a mým velkým překvapením bylo již v sobotu po par zkouškách samotné praxe veřejného vystoupení jak najednou muzu stát před 6 lidmi a netrast se a plynule mluvit. Cvičili jsme praxi, dostávali návody, principy a rady a v neděli při me poslední prezentaci před všemi účastníky kurzu jsem sama na sobě cítila jak pro mě z velmi těžkých situacich veřejného vystoupení plných nervozity, strachu a tzv. “Knedliku v krku” se můžou stát chvíle vedome řeči kterou si člověk muže dokonce užit. A to vše podle mne je jen díky Radimovemu vedení kurzu. Pro mě je Radim neuvěřitelně bohatý vzor člověka v tom jak s lidma pracuje. S jakou uprimnosti, otevřeným srdcem, vnímavosti a naladenim, jak dokonale a pečlivě jsou jeho kurzy připravené do posledního detailu, jakou energii umí lidi naladit a vtahnout do dění, jaký je sám o sobě profesionál ve všem co děla. Já osobně si Radima velmi cením a jeho kurzy mohu s celým srdcem všem doporučit a ačkoliv si vždy myslím jak budu po těch dvou dnech nabitého programu unavená tak opravdu vždy odjizdim energeticky plna a pozitivně svěží.Veronika