Chcete se cítit dobře v mezilidských vztazích, doma i v práci? Změna je možná!

Věnujte si čas a prostor a naučte se vědomě naslouchat, tvořivě odpovídat, řídit své emoce a přitom být sami sebou.

shutterstock_78881305

Kurz Vědomá komunikace je příležitostí pro všechny, kteří chtějí rozvíjet zdravé mezilidské vztahy a přitom být sami sebou. Společně se budeme učit jak se efektivně dorozumět a zároveň si komunikaci vychutnat.

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí za využití metod zrychleného učení s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka.  Důraz je kladen na rozvoj praktických dovedností a prožitek, uvědomování si a nácvik principů vědomé komunikace. 

Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

 

Na kurzu se naučíte:

  • zastavit se, vytvořit si vnitřní prostor a vědomě naslouchat
  • naladit se, zaujmout respektující postoj a vést svého partnera (umění empatie)
  • vymezit své hranice (říkat ne) a přitom být laskavý (asertivita)
  • vést svou pozornost a řídit své emoce v náročných situacích (emoční inteligence)
  • dávat tvořivou zpětnou vazbu a pěstovat ve vztahu to dobré (ocenění)

Kde?         ZŠ Letokruh, Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice

Kdy?        o víkendu 27. – 28.10. 2018; So (9:30–18:00), Ne (9:30–12:30)

Cena?      2 400,-.  V ceně kurzu je příručka Vědomé komunikace a drobné občerstvení (čaj, káva, ovoce)

Kontakt:  Tel.: 724 291 964, radim@vedomevzdelavani.cz, http://www.skolaletokruh.cz

 

Video o kurzu Vědomé komunikace naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=XIB6Pd76EpM

Reference:

“Radima znám už dlouho a proto vím, že do všeho, co dělá, dává maximální kvalitu a celé své srdce. Víkendový workshop „Vědomá komunikace“ byl proto velmi intenzivní a obohacující. Na tomto kurzu se mi nejvíc líbí to, jak propojuje osvědčená pravidla komunikace s poznatky a výsledky studií z oblastí jako jsou mindfulness, emoční inteligence nebo východní filosofie. Teorie bylo přesně „tak akorát“, samotné nacvičování komunikace v konkrétních situacích přineslo řadu „aha momentů“ (ocenění je perla komunikace!). Komunikace je neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. A protože tento kurz vám pomůže zlepšit vaši komunikaci, pomůže vám vlastně zároveň zlepšit i váš život. Doporučuju proto úplně všem! Radime díky.” David Waliczek

“To, co jsem se díky Radimově Vědomé komunikaci naučila, je vnímat svůj osobní prostor jako pole vlastní svobody. Chápu díky němu víc to, že je opravdu důležité co a jak vyjádřím, protože tím buduji vztah k sobě i k ostatním. Cítím se teď sebevědoměji v tom o něco požádat. Prožívání zmatků a nepříjemných emocí mě už neohrožuje, ale ukazuje mi mou potřebu, kterou jsem bez svých pocitů neznala.”           MgA. Anna Sypěnová

“Chtěl bych tě ocenit zejména za skvěle připravenou náplň a strukturu, dodržování časů, podáváním instrukcí. Líbilo se mi jak zvládáš příme vybízení účastníků k aktivitě (promluvě, cvičení) Dále tě chci pohválit za tvojí bdělou přítomnost a jasný záměr předat nám to nejlepší co máš. Bravurně si zařazoval cvičení směřující ke klidu a přitom si dokázal po celý den zachovat na semináři živost a dynamiku. Byl jsem neustále ve hře. Tvůj důraz na kvalitu všeho co předáváš mě dokázal ubezpečit, že jsem na správném místě a že pro sebe dělám to nejlepší, že jsem právě na tvým semináři.” Vladimír

Rádi by jste se dozvěděli o kurzu více? Napište mi