Každý z nás je mocný tvůrce. Každý z nás má individuální nadání. Každý z nás může své nadání realizovat a proměnit v talent. Proč tedy tolik z nás dělá práci, která je nebaví, která jim nedává smysl?

Proměnit nadání v talent je proces, který můžeme připodobnit k tomu, když chceme ze semínka vypěstovat strom, který by nám nesl chutné plody. Chce to hodně času a dovedné péče, správný prostor a podmínky, trpělivost, znalosti a vůli.

Stejně tak je tomu s individuálním nadáním. Můžeme si je představit jako semínko, které nám bylo dáno. A nyní záleží na nás, co s ním uděláme.

První věc, která nám může pomoci, je uvědomit si, že to je vzácné semínko. Žádné jiné takové tady na zemi není, nebylo a nebude. Chápete to? Již jen toto pochopit je důvod k veliké radosti a vděčnosti, ale také pocitu závazku: „S tím musím něco pořádného udělat!“.

Péče o individuální nadání člověka je komplexní proces, který je ale možné pro představu zjednodušit do tří kroků, respektive úrovní, které se vzájemně prolínají. Těmito úrovněmi jsou MYSL, CÍTĚNÍ (EMOCE)a VŮLE. Naše nadání musíme rozvíjet ve všech těchto rovinách. Z toho vyplývající tři kroky jsou tyto:

  1. Úroveň myšlení (slov). Přesně pojmenovat své jedinečné nadání. Pokud si totiž myslíme, že jsme jabloň a naše plody mají být jablka, ale přitom máme potenciál hrušky, budeme se o své nadání starat špatně. Vytváříme si špatné podmínky, nutíme se k tomu být tím, kým nejsme,… Pojmenování našich nadání je také potřeba aktualizovat, tak jak se naše nadání rozvíjí, vyvíjí a dozrává. Tak jak dostáváme zpětnou vazbu od našeho okolí, díky tomu, že své dary testujeme ve světě.
  2. Úroveň cítění (emocí). Někteří z nás tuší, co by mohlo být jejich nadáním, ale mají negativní zkušenost, zranění a s tím strach odvázat se a zkusit svůj DAR nabídnout a rozvíjet. Musíme s učit jak svůj strach obejmout, jak rozvíjet odvahu a emoční odolnost. Vědět jak se vypořádat s neúspěchem, jak dělat chyby, jak využívat a zapřahat naše emoce, i ty „negativní“.

3. Úroveň vůle. Vědět nestačí, je potřeba TO dělat. Díky tomu získáváme potřebné dovednosti a přesnější poznání o tom, co je naším darem a jak jej efektivně rozvíjet. V rovině vůle pilujeme dovednosti, zkoušíme, získáváme sebe-vědomí a sebe-důvěru. Učíme se vycházet ze své komfortní zóny. Úspěch nám dodává energii pokračovat a říká jak ano. Neúspěch nás nutí k tomu přehodnotit strategii, zlepšit postup, rozvinout nové dovednosti, růst.

Tyto tři úrovně či kroky se vzájemně prolínají, doplňují a podporují, umíme-li sladit svou mysl, emoce a tělo. Tím rozvíjíme naši osobní sílu, INTEGRITU. A jelikož než vyroste strom, tak je třeba hodně péče a času, potřebujeme i my mít hodně vytrvalosti, odvahy a energie… být efektivní při práci s našimi zdroji. Je třeba umět s energií šetřit, regenerovat se, umět říkat ne těm nepodstatným věcem a ano těm pro nás pravým věcem.

K efektivnímu rozvoji našeho nadání, ale potřebujeme také ty správné příležitosti a podporu.

Snad nikdo ještě nerozvinul své nadání sám. Najděte si proto podporu v přátelích, spřízněné skupině, učiteli, mentoru, spiritualitě či knihách… anebo přijďte na kurz Objev svůj DAR, kde získáte podporu i příležitost učit se rozvíjet své nadání efektivním způsobem.

Přeji Vám hodně sil na cestě k Vašim pokladům!

Tři kroky rozvoje nadání

Zanechte komentář