Proč někteří lidé pod stresem a v zátěži ožívají, zatímco jiní se hroutí a vzdávají to? Dnes je již dobře známo, že o našem úspěchu či neúspěchu nerozhoduje  IQ, ale spíše úroveň naší emoční inteligence. A jedou z nejcennějších dovedností emoční inteligence je umění tvořivě zvládat stres, zátěž a protivenství. Tyto schopnosti se někdy též nazývá transformačním zvládáním stresu. A o jaké dovednosti se to konkrétně jedná?

Více než 30 let zkoumal George Vaillant strategie zvládání stresu u úspěšných a méně úspěšných absolventů Harvardu. Na základě své rozsáhlé studie zjistil, že Ti méně úspěšní absolventi používají při zvládání zátěže a stresu tzv. regresivní obranu či nezralé strategie zvládání stresu (projekce, vytěsnění, agrese, obviňování, drogy, útěk,…). Naopak, více úspěšní absolventi Harvardu používají tvořivé strategie zvládání stresu, které prof. Mihaly Csikszentmialyi nazývá transformačními strategiemi. Já osobně nejčastěji využívám (a také učím) tvořivé způsoby a strategie pro zvládání zátěže a stresu, které náleží do těchto pěti oblastí:

1) Mysl je základem všeho. Je to hlavní tvořivá hybná síla v našich životech a přímo ovlivňuje to, jak budeme vnímat a tedy také zvládat zátěž a stres. Učit se ŘÍDIT SVOJI MYSL (POZORNOST) je základem pro rozvoj tvořivých, transformačních způsobů zvládání stresu. Je dobré umět se soustředit, obnovovat svoji pozornost, selektovat čemu věnujeme pozornost, ale také rozvíjet zdravé mentální vzorce (vděčnost, pokoru, humor,…).

2)ROZVOJ VĚDOMÉ KOMUNIKACE – díky dovedné komunikaci umíme říkat ne, naslouchat, empatizovat, oceňovat – rozvíjet zdravé dlouhodobé vztahy, partnerství a přátelství. Budujeme tak sociální síť přátel a partnerů, u kterých se nebudeme zdráhat říci si o pomoc, když to bude potřeba.  

3) ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – souvisí s hledáním a nalézání rovnováhy osobního a pracovního života. V základu zdravého způsobu života je sebeuvědomění a sebeláska. Víte, kdo je nejdůležitější člověk Vašeho života? Podívejte se do zrcadla a usmějte se na něj. Věnujte si čas a pečujte o sebe. Strava, sport, humor, umění, přátelé, příroda a vše, co těší Vaši duši a léčí Vaše tělo by mělo na pravidelné bázi patřit do Vašeho života.

4) ŽÍT SMYSLUPLNÝ ŽIVOT – vycházet zevnitř ven. Opičit se méně po druhých a více sledovat vlastní cíle. Co mi dává smysl? Z čeho mám radost? Hledejte, sledujte a naplňujte svoji vlastní osobní vizi. Tváří v tvář protivenství Vám autentická osobní vize dá sílu jít dále. Oddanost osobní vizi je mocným nárazníkem proti stresu.

 5) ROZVOJ OSOBNÍHO POTENCIÁLU –  je téma rozvoje osobního mistrovství, toho najít svůj DAR a proměnit jej v talent. Znáte své silné stránky? A umíte jej používat? Život není nekonečně dlouhý. Efektivní a nejvíce prospěšní budeme tam, kde rozvíjíte své nadání. Učme se učit. Učme se být naplno sami sebou a využívat své DARy.

Zvládání zátěže a stresu je celostní záležitostí. Není to jen věcí našeho time managementu, efektivity naší komunikace, naší životní vitality, postojů a životosprávy. Je to výslednicí toho všeho. Je to umění utvářet svůj život harmonicky.  Učme se porozumět sami sobě, tak aby i stres mohl být náš přítel, který nám pomůže na naší cestě k dosahování našich cílů a realizaci našich vizí.

Stres – můj přítel

Zanechte komentář