Konzultace, které poskytuji, jsou intenzivním a na zvolené téma zacíleným dialogem. Každá konzultace začíná přesným pojmenováním zakázky klienta a analýzou stávající situace. Společně s klientem definujeme žádaný cílový stav a dále pojmenováváme možná řešení a způsoby jak zvoleného cíle dosáhnout. V závěru konzultace dochází ke krátké reflexi a také mému doporučení nástrojů a metod, které může klient následně aplikovat v praxi pro dosažení zvoleného cíle. Konzultovat se mnou můžete především:

 • jak rozvíjet mezilidské vztahy (vědomá komunikace)
 • jak řídit emoce, zvládat stres a zátěžové situace (emoční inteligence)
 • jak nalézat své nadání a rozvíjet své silné stránky (kariérní poradenství)
 • jak zlepšit své prezentační dovednosti (veřejné vystupování)
 • jak budovat pozitivní klima ve Vaší firmě.

Konzultace mohou mít rámec dlouhodobé systematické spolupráce anebo dle přání “pouze” jedné hodiny.

Při práci se svými klienty se řídím osobním etickým kodexem:

 • Respektuji svého klienta, jeho individuální potřeby, motivaci, způsob a tempo spolupráce, které si zvolí.
 • Klienta považuji za partnera, rozvíjím jeho sebeuvědomění a samostantost. Zaměřuji se na aktivaci potenciálu klienta, oceňuji a podporuji jeho silné stránky a osobní zdroje.
 • Jednám otevřeně a hovořím pravdivě o svých znalostech a dovednostech. Nejsem celník moudrosti. Když něco nevím či neumím, tak to na rovinu řeknu. Vyvstane-li konflikt zájmů, tak jej otevřeně řeším.
 • Integrita. To, co učím, také žiji.
 • Mé slovo platí. Spolehněte se na mne, že dodržím to, na čem se domluvíme.
 • Mlčím o věcech, se kterými se mi klient svěří, v rozhovoru se třetí osobou. Nezveřejňuji osobní údaje klientů bez jejich předchozího svolení.

Cena konzultace:

750kč/60 minut (osobní konzultace); 1000/60 minut (pro páry)

1000kč/90 minut (osobní konzultace); 1500/90 minut (pro páry)

1000kč/60 minut (business konzultace); 1500kč/60 minut (dvě osoby)

Přejete-li si domluvit konzultaci či dozvědět se vice o možnostech spolupráce  napište mi či zavolejte.

 

Reference:

“V úterý jsem měl jednání s novým člověkem a uvědomoval jsem si, jak ho během hovoru chválím, jak se ptá, jak reaguje, jak ho vtahuji do problematiky tak, aby byl nadšený. Díky tobě to jde naprosto přirozeně spontánně a má to doufám efekt, pro mě rozhodně ano. Výsledky nechť jsou pro tebe tou největší pochvalou. To že to funguje v praxi, má to pozitivní výsledky je na tom to nejúčinnější.Vždy jsem si myslel, že si musím věci nejdřív nastudovat, abych o tom něco věděl a bude to stačit, budu vědět vše, ale teď už si to tak úplně nemyslím. Je třeba nalézt vyváženost mezi informacemi a kreativitou. Mezi rozumem a srdcem. Myslím, že to ty nalézáš. Na základě strukturovaných nastudovaných informací přecházíš k jejich praktickému využití.” Michal, vědecký pracovník

Cením si Radimovi připravenosti, pozornosti a otevřenosti, profesionálního a přitom přátelského přístupu. V rámci našich setkání přišlo několik podnětů, které v mém životě vyúsťují ve vědomější přístup k práci, času i sobě a podílí se na rostoucí radosti ze všeho, co život přináší. Lucie, zpěvačka

“S tvým vedením jsem konečně začala být schopna věci začít realizovat. Díky Tobě jsem si uvědomila, že já jsem ta jediná, která může změnit věci ve svém životě a poprvé to nebyly abstraktivní kecy, ale začala jsem konat. Díky.” Pavla