Způsoby a nástroje, kterými služby vědomého vzdělávání realizuji jsou inspirovány nejmodernějšími vzdělávacími metodami, které respektují zákonitosti fungování lidského mozku a efektivním způsobem tak akcelerují rozvoj lidského potenciálu. Více se dozvíte zde http://www.vedomevzdelavani.cz/o-mne

Ve své práci se řídím těmito principy:

  • Respekt k jedinečnosti, potřebám a přáním mých klientů.
  • Otevřené a transparentní jednání (rozvoj bezpeční ve vztahu a vzájemné důvěry).
  • Intenzivní soustředění na zakázku a klienta, orientace na řešení (nikoliv na problém).
  • Vysoké nasazení a efektivita učení (150% příprava a 100% přítomnost).
  • Celostní přístup rozvíjející kreativní potenciál a integritu jedince (Mysl – emoce – vůle).
  • Studenty (klienty) to “musí” bavit (relaxovaný stav pro učení – zapojení uměleckých prostředků, hry a humoru).
  • Rozvoj vědomí a sebeuvědomění všech zůčastněných.

Vybrat si můžete z této nabídky služeb:

 

KURZY PRO VEŘEJNOST

 

Kurzy pro veřejnost jsou otevřené kurzy, kde může přijít každý kdo má zájem se rozvíjet a růst. Kurzy pro veřejnost realizuji v příjemném prostředí komunitní školy Letokruh v Brně http://www.skolaletokruh.cz/po-skole/pro-dospele/. Jedná se o kurzy víkendové a kurzy s pravidelnou docházkou přes týden. Kurzy probíhají vždy v malé skupině s maximálním počtem 10 účastníků, jsou tedy vysoce interaktivní. Důraz je kladen na prožitek, sebereflexi a rozvoj praktických dovedností. Většina účastníků těchto kurzů se znovu a ráda vrací.

 

ŠKOLENÍ PRO FIRMY

 

Školení pro firmy jsou koncipovány vždy přesně na míru, dle zakázky – potřeb, cílů a možností organizace. Ve firemním vzdělávání kladu důraz na rozvoj sebeuvědomění účastníků, praktickou použitelnost osvojených poznatků a dovedností do každodenního profesního života, rozvoj synergie a efektivity spolupráce pracovního týmu a ekonomičnost celého procesu. Spolupráce s firemní klientelou může mít formu jednoho samostatného workshopu či přednášky a nebo systematické kontinuální spoluprace. Více se dozvíte zde: http://www.vedomevzdelavani.cz/sluzby/kurzy-pro-firmy

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

 

Individuální konzultace jsou velmi intenzivní a efektivní formou nalézání individuálních, osobnosti a potřebám klienta odpovídajících řešení. Obvykle mají délku 60 nebo 90 minut, probíhají u mne doma či prostřednictvím skype anebo na přání klienta na zvoleném místě. Může se jednat o jednotlivé setkání či dlouhodobou spolupráci na bázi mentoringu. Více se dozvíte zde: http://www.vedomevzdelavani.cz/sluzby/konzultace

 

INTER-AKTIVNÍ PŘEDNÁŠKY

 

Každá má přednáška (i pro větší skupiny posluchačů) je velmi interaktivní, zábavná a plná prakticky použitelných informací. Pokaždé, když veřejně vystupuji, je mým cílem pohnout publikem a způsobit pozitivní změnu ve světě. Mít možnost hovořit k 20, 40 či 100 lidem je pro mne radost, ale hlavně to považuji za privilegium a závazek předat to nejlepší. Přijedu za Vámi kamkoliv, na obsahu i rozsahu se domluvíme. Více se dozvíte zde:http://www.vedomevzdelavani.cz/sluzby/prednasky