Jakýkoliv náš vztah si můžeme představit jako květinu. Budeme-li věnovat naší květině dostatek správné péče, můžeme se těšit z toho, že květina poroste a pokvete. Pokud se ale oni nebudeme starat správným způsobem anebo se o ni nebudeme starat vůbec, květina zakrní, uvadne anebo umře.

Co je tedy tou správnou péčí o naši květinu, náš vztah? Každá květina potřebuje něco jiného, ale všechny květiny v zahradě lidskosti potřebují 3P. Dnes si řekneme něco o tom prvním P.

POZORNOST

„To nejcennější, co můžete dát druhému člověku, je být tu pro něj plně přítomen“

(zenový mistr ThichNhatHanh)

Vztah dvou lidí může kvést, když si vzájemně věnují dostatečné množství nedělené pozornosti. Pamatujete si ještě na to, když jste byli zamilovaní? Jak krásný byl Váš partner! Kolik jste mu tehdy věnovali pozornosti a jak jste mu naslouchali!

Čemu věnujeme pozornost, tomu věnujeme energii, a to také roste.

Chcete-li, aby prospíval Váš vztah, věnujte mu čas, prostor a pozornost. Díky pozornosti, kterou věnujeme druhému, se dozvídáme, co má na srdci, jak se cítí, s čím za námi přichází. Zjišťujeme, že má obavy stejně tak jako sny, cíle a nadání. Díky pozornému vnímání druhého víme, co udělat a co říci a naopak jakých slov se vzdát. Náš partner se cítí být přijímán a respektován.

Nedělená pozornost ve vztahu je jedním z předpokladů pro zdravý vztah – důvěru.

Chceme-li efektivně vést naši pozornost je potřeba zjistit jak naše pozornost funguje.

Pozornost má tři základní kvality:

  • Selektivní pozornost nám umožňuje soustředit se na zvoleného člověka či předmět činnosti. Díky selektivní pozornosti (exekutivní pozornosti) dokážeme udělat to, co jsme si řekli, že uděláme, třeba pozorně naslouchat druhému. Selektivní pozornost také vypíná okruhy stavové úzkosti. Když se tedy soustředíme, nejenže toho více a lépe uděláme, ale budeme schopni „odfiltrovat“ strachy, obavy či úzkosti, které ruší naše čisté a jasné vnímání.
  • Otevřená pozornost je otevřený režim vnímání, ve kterém přijímáme vše, co k nám přichází. Otevřená pozornost (toulavá pozornost) je základnou pro kreativní myšlení. Otevřená pozornost nám umožňuje vnímat naše okolí a propojovat detaily do nových souvislostí.
  • Metapozornost je schopnost uvědomovat si, co se děje s naší pozorností. Metapozornost monitoruje naši pozornost. Pokud se naše mysl toulá, tak je to schopnost uvědomit si, že se naše mysl toulá. Soustředíme-li se, tak je to schopnost uvědomovat si, že jsme soustředění. Díky metapozornosti můžeme řídit naši pozornost a přepínat do režimu vhodného pro zvolenou činnost.

Naše pozornost má omezenou kapacitu, kterou kognitivní věda nazývá pracovní pamětí. Jakmile naši pracovní paměť zaplní starosti a jiné negativní myšlenky ztrácíme schopnost soustředit se a vnímat to, co chceme.

Naši pozornost, kapacitu soustředit se a být vnímavý, je potřeba obnovovat. To děláme tím, že se staráme o svůj “vnitřní prostor”. O tom, jak obnovovat svůj vnitřní prostor a jak vnitřní prostor souvisí s komunikací, se budeme dozvídat příští týden.

Principy vědomé komunikace – POZORNOST

Zanechte komentář