Přejete si zlepšit pracovní atmosféru ve vaší firmě? Dopřejte své organizaci možnost rozvíjet se zevnitř ven! Pozitivní klima firmy je školení na klíč, které navýší efektivitu komunikace a úroveň spolupráce ve vašem týmu.

rsz_pozitivní_klima_firmy-minTato špičková komplexní služba je určena organizacím a jejím zaměstnancům, kteří chtějí systematicky rozvíjet pozitivní firemní kulturu: využívat osobnostního potenciálu zaměstnanců, zvládat vypětí a stres, cítit se v práci lépe, dovedněji komunikovat a efektivněji spolupracovat.

“Pojem klima jako první definovali psychologové George Litwin a Richard Stringer a později jej rozvinul McClelland se spolupracovníky. Odkazuje na šest klíčových faktorů, jež ovlivňují pracovní prostředí organizace: flexibilitu, tedy jaký prostor mají zaměstnanci pro zavádění novinek bez omezování byrokracií; pocit zodpovědnosti k organizaci; morální normy, které lidé stanovují; poskytování přesné zpětné vazby a vhodných odměn; srozumitelnost poslání a hodnot; a konečně zaujetí pro společný cíl.”     (Daniel Goleman)

 

Podpora pozitivního firemního klimatu může být u Vás ve firmě realizována prostřednictvím dílčího školení, zaměřeného do některých z níže popsaných oblastí. Z hlediska trvalosti změny v organizaci však doporučuji dlouhodobou a systematickou spolupráci, která je procesem postupného řízení změny, má trvalý charakter a je realizována jako jeden krok v čase, v souladu s firemíni hodnotami, strategií a cíli. Jedná se tedy o dlouhodobou systematickou a komplexní službu, která rozvíjí vnitřní prostředí firmy.

Obsah jednotlivých školení je nastaven po dohodě s vedením příslušné organizace. Nejčastěji se jedná o:

  • rozvoj efektivních komunikačních dovedností (empatie, asertivita, zpětná vazba, ocenění, spolupráce)
  • rozvoj emoční inteligence (zvládání stresu, konfliktu a dalších emočně náročných situací)
  • definování či redefinování vize a poslání firmy v návaznosti na potenciál zaměstnanců a potřeby zákazníků
  • rozvoj osobnostního potenciálu zaměstnanců (nadání, silné stránky) a optimální nastavení pracovních rolí (pareto efektivita)
  • navýšení kvality zákaznického servisu a rozvoj dobrého jména firmy.

Výstupem školení může být také vytvoření etického kodexu firmy či komunikačního modelu firmy.

Reference:

„Naše společnost“, která má 10 zaměstnanců, absolvovala s Radimem Kudělkou školení komunikačních dovedností a emoční inteligence. Školení nám všem pomohla si uvědomit, co je „darem“ každého z nás, tak abychom co nejoptimálněji využívali svoji energii k výkonu práce. Učili jsme se, jak se na práci naladit a tím zefektivnit svoji činnost. Hledali jsme společně, jak co nejvíce zmírnit stresové okamžiky. Naučili jsme se jak naslouchat druhým, umět se naladit a jak správně reagovat,taktně a přitom otevřeně, neubližovat druhým a přitom říci svůj názor, a také jak oceňovat druhé.

Pro mne bylo toto školení velkým přínosem. Přestože jsem spoustu těchto dovedností intuitivně používala, ale přesto jsem našla ještě podstatně jednodušší cesty v komunikaci s druhými, ať už s kolegy či klienty, nebo s rodinnými příslušníky. Je to až neuvěřitelné, jak pár „jednoduchých triků“ mohou napomoci k lepší komunikaci a tím i efektivnějšímu řešení někdy i velmi komplikovaných záležitostí. Navíc díky Radimovi, jsem se naučila myslet a vidět věci pozitivněji než dříve, a za to patří Radimovi opravdu velké díky;-) Alena, provozní ředitel Activenergy

Děkujeme za skvělé vedení při tvoření naší vize LK Sojka. Radim byl vždy výborně připraven, na začátku nás zklidnil cvičením čhi-kung, které nám umožnilo se více ponořit do sebe a naladit se na sebe vzájemně. Poté jsme si řekli cíle, kterých chceme dosáhnout a vysvětili pojmy, se kterými jsme pracovali. Radim to prokládal zkušenostmi ze svého života, příběhy a inspiroval nás i ostatními, co už vizi mají. Pak jsme se pustili do společného tvoření. Radim vše zapisoval, koordinoval a pomáhal z nás vytáhnout to nejpodstatnější až jsme se dopracovali k naší vizi. Musíme uznat, že bez Radima bychom se k tomu nedostaly a hlavně bychom se nedokázaly s takovou lehkostí domluvit. Děkujeme Radime a doporučujeme všem, kdo uvažují o vizi či vědomé komunikaci, kterou jsme všichni absolvovaly a která nám pomohla prohloubit naší komunikaci nejen v LK Sojka, ale i s okolím.
Ještě jednou děkujeme!  Hanka, spoluzakladatelka lesní školky Sojka