“Hovno padá dolů”. Slyšeli jste někdy tuto větu?

Toto úsloví jsem slyšel od mého bývalého šéfa, který mi tak vysvětlil, že když jsou nadřízení naštvaní, tak je přirozené, že to ventilují na svých podřízených. Zažili jste to také někdy?

A slyšeli jste někdy tuto větu? “Ocenění padá dolů”.

Jak by to vypadalo, kdyby v naší společnosti, v našich firmách, v našich rodinách nepadalo dolů hovno, ale ocenění?

“Realisté” namítnou: “Ty jsi asi spadl z Marsu. Takhle to přeci ve skutečnosti nefunguje!”

“Ale funguje! Právě takhle to jedině může dlouhodobě fungovat!” Praví “vizionář” a jedním dechem dodává: “Opravdoví leadeři a špičkové firmy to již chápou. Soudobé vědecké výzkumy to prokazují.”

Například brazilský organizační psycholog Marcel Losado uskutečnil rozsáhlý výzkum v podnicích, na jehož základě zjistil, že podniky s lepším poměrem pozitivních a negativních prohlášení než 2,9 x 1 ekonomicky prosperují. Tento poměr pozitivních prohlášení (ocenění) x negativních prohlášení (kritika) je nazýván Losadovým poměrem.

Ke stejné statistice dospěl také John Gotman při analýze rozhovorů manželských párů. Podle něj by měl být poměr pozitivních prohlášení ku jednomu kritickému ještě vyšší a to 5:1. Tento poměr dle něj předpovídá silný a láskou naplněný vztah.

A v realitě?

Osobně jsem měl to štěstí poznat dvě organizace, kde “Dolů padá ocenění” a kterým se výborně dařilo. Byla to kanadská firma MEC http://www.mec.ca/Main/home.jsp, kde manažeři oceňují a podporují své “podřízené” a to nejen slovy, ale také činy, štědrostí, pozdravem, úsměvem, díky. Sílu pozitivního oceňování jsem mohl pozorovat také na mé stáži na Michael Hall school, nejstarší Waldrofské škole v anglicky mluvících zemích.

A co u nás? Existují pozitivní příklady? Kdo chce, najde. A najdete-li, dejte mi vědět!

Na jakém principu pozitivní oceňování funguje?

Kam vedu svoji pozornost, tom vedu energii. A čemu věnuji energii, to roste. 

To platí jak u rostlinek na zahradě, tak v mezilidských vztazích. Pokud si všímáte a pojmenováváte dobré věci, bude jich přibývat nejen ve vašem vědomí, ale také ve vaší realitě. Slovo je mocný nástroj. Budete-li to dobré nacházet a také o něm veřejně mluvit, budete směřovat také pozornost druhých lidí k tomu dobrému. A tak se může proměnit klima naší společnosti.

Jak tedy na to?

1) Neberte věci jako samozřejmost – samozřejmost zabíjí každý vztah.

2) Záměrně vyhledávejte to dobré ve vašem životěučte se to pojmenovávat, pěstujte si “mysl vděčnosti”.

3) To dobré, co vidíte na druhých, oceňujte – dejte druhým najevo, že si vážíte jejich silných stránek, jejich práce, toho, co udělali a to jací jsou.

Oceňujte sami sebe, zdroje, které máte k dispozici, to dobré, co se Vám podařilo. Oceňujte druhé, jejich dary a to dobré čím přispívají.

Nevěřte mi, sami to vyzkoušejte. A pozorujte jak Vaše vztahy rozkvetou.

 

Ocenění – perla komunikace

Zanechte komentář