Východiska mé práce, mého přístupu ke vzdělávání a komunikaci, jsou bohaté zkušenosti a poznání, ke kterému jsem během posledních 12 let dospěl. Na druhé straně však vycházím ve své práci vždy z přítomnosti – z potřeb a přání klienta či skupiny, se kterou pracuji.

Na cestu vědomé kreativity a osobnostního rozvoje mne přivedlo studium Waldorfského semináře v Praze u Dr. Ing. Tomáše Zuzáka. Jak funguje ocenění a přirozená motivace jsem se dozvídal během mé stáže na Michael Hall School (Anglie, nejstarší Waldorfská škola v anglicky mluvících zemích na světě). S principy partnerské komunikace jsem se seznámil během mého výcviku “Respektovat a být respektován” u manželů Kopřivovových.

O “Službách bez hranic” a o tom, jak rozklíčovat potřeby zákazníka jsem se měl možnost učit během mého ročního pracovního pobytu v Mountain Equipment Coop (Calgary, Kanada). O tom, co je základem pro vědomou komunikaci a jak ji rozvíjet, jsem se učil přímo od zenového mistra Thich Nath Hahna a jeho žáků (Plum Village, Francie).

V neposlední řadě mne inspiruje zkoušení Dialogického jednání a osobní rozhovory s prof. Ivanem Vyskočilem (DAMU, Praha).

V současnosti působím jako vedoucí lektor programů rozvoje komunikačních dovednosti v Institutu pro zrychlené učení Hampson, spolupracuji s komunitní školou Letokruh, přednáším na vysoké škole managementu a psychologie Newton College a vedu vlastní kurzy.