Pozitivní klima firmy

 

„Naše společnost“, která má 10 zaměstnanců, absolvovala s Radimem Kudělkou školení komunikačních dovedností a emoční inteligence. Školení nám všem pomohla si uvědomit, co je „darem“ každého z nás, tak abychom co nejoptimálněji využívali svoji energii k výkonu práce. Učili jsme se, jak se na práci naladit a tím zefektivnit svoji činnost. Hledali jsme společně, jak co nejvíce zmírnit stresové okamžiky. Naučili jsme se jak naslouchat druhým, umět se naladit a jak správně reagovat,taktně a přitom otevřeně, neubližovat druhým a přitom říci svůj názor, a také jak oceňovat druhé.

Pro mne bylo toto školení velkým přínosem. Přestože jsem spoustu těchto dovedností intuitivně používala, ale přesto jsem našla ještě podstatně jednodušší cesty v komunikaci s druhými, ať už s kolegy či klienty, nebo s rodinnými příslušníky. Je to až neuvěřitelné, jak pár „jednoduchých triků“ mohou napomoci k lepší komunikaci a tím i efektivnějšímu řešení někdy i velmi komplikovaných záležitostí. Navíc díky Radimovi, jsem se naučila myslet a vidět věci pozitivněji než dříve, a za to patří Radimovi opravdu velké díky;-) Alena, provozní ředitel Activenergy

Děkujeme za skvělé vedení při tvoření naší vize LK Sojka. Radim byl vždy výborně připraven, na začátku nás zklidnil cvičením čhi-kung, které nám umožnilo se více ponořit do sebe a naladit se na sebe vzájemně. Poté jsme si řekli cíle, kterých chceme dosáhnout a vysvětili pojmy, se kterými jsme pracovali. Radim to prokládal zkušenostmi ze svého života, příběhy a inspiroval nás i ostatními, co už vizi mají. Pak jsme se pustili do společného tvoření. Radim vše zapisoval, koordinoval a pomáhal z nás vytáhnout to nejpodstatnější až jsme se dopracovali k naší vizi. Musíme uznat, že bez Radima bychom se k tomu nedostaly a hlavně bychom se nedokázaly s takovou lehkostí domluvit. Děkujeme Radime a doporučujeme všem, kdo uvažují o vizi či vědomé komunikaci, kterou jsme všichni absolvovaly a která nám pomohla prohloubit naší komunikaci nejen v LK Sojka, ale i s okolím.
Ještě jednou děkujeme!  Hanka, spoluzakladatelka lesní školky Sojka

 

Kurz Vědomá komunikace

 

“Radima znám už dlouho a proto vím, že do všeho, co dělá, dává maximální kvalitu a celé své srdce. Víkendový workshop „Vědomá komunikace“ byl proto velmi intenzivní a obohacující. Na tomto kurzu se mi nejvíc líbí to, jak propojuje osvědčená pravidla komunikace s poznatky a výsledky studií z oblastí jako jsou mindfulness, emoční inteligence nebo východní filosofie. Teorie bylo přesně „tak akorát“, samotné nacvičování komunikace v konkrétních situacích přineslo řadu „aha momentů“ (ocenění je perla komunikace!). Komunikace je neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. A protože tento kurz vám pomůže zlepšit vaši komunikaci, pomůže vám vlastně zároveň zlepšit i váš život. Doporučuju proto úplně všem! Radime díky.” David Waliczek

“To, co jsem se díky Radimově Vědomé komunikaci naučila, je vnímat svůj osobní prostor jako pole vlastní svobody. Chápu díky němu víc to, že je opravdu důležité co a jak vyjádřím, protože tím buduji vztah k sobě i k ostatním. Cítím se teď sebevědoměji v tom o něco požádat. Prožívání zmatků a nepříjemných emocí mě už neohrožuje, ale ukazuje mi mou potřebu, kterou jsem bez svých pocitů neznala.” MgA. Anna Sypěnová, budoucí národní umělkyně

“Chtěl bych tě ocenit zejména za skvěle připravenou náplň a strukturu, dodržování časů, podáváním instrukcí. Líbilo se mi jak zvládáš příme vybízení účastníků k aktivitě (promluvě, cvičení) Dále tě chci pohválit za tvojí bdělou přítomnost a jasný záměr předat nám to nejlepší co máš. Bravurně si zařazoval cvičení směřující ke klidu a přitom si dokázal po celý den zachovat na semináři živost a dynamiku. Byl jsem neustále ve hře. Tvůj důraz na kvalitu všeho co předáváš mě dokázal ubezpečit, že jsem na správném místě a že pro sebe dělám to nejlepší, že jsem právě na tvým semináři.” Vladimír

“Jsem moc ráda za to, že jsem se kurzu účastnila, protože mi to pomohlo nahlédnout na umění komunikace z jiného pohledu, než s čím jsem se doposud setkala. Myslím, že jsem si mnohé ujasnila i pro svou práci (vztah k vedení nebo k některým kolegům), protože jsem si uvědomila svůj podíl na vytváření těchto vztahů a tím jsem možná našla prostor pro jejich změnu. Mnohé mi pomůže i jako učiteli ve vztahu ke studentům, naladění se, zahájení příběhem a pak věta, kterou jsem si napsala, abych ji měla stále na očích: „Nechť dovedeme k cíli TO, co zakládáme ve svých srdcích.“ Marie, pedagog na VŠ

Kurz Emočně inteligentní leadership

 

“Celý studijní i profesní život se pohybuji ve světě průmyslové automatizace, kybernetiky a robotiky. V tomto oboru na sebe neustále narážejí dva světy: svět strojů a svět lidí. Lidé se snaží stroje naučit lidskému chování, ale sami podléhají schématům chování, která jsou spíše strojová. I proto se v našem oboru prosazuje především managerský způsob řízení lidí, který je exaktní, měřitelný, a proto do jisté míry strojový. Firmy v našem oboru bývají “overmanaged and underled”. Chybí lídři, kteří by ukázali za horizont všedních managerských aktivit a vytvořili bezpečné prostředí k tomu, aby každý člen týmu mohl naplno rozvinul svůj potenciál. Kurz emocně inteligentní leadership mi pomohl pochopit, jak důležité mít vedle dobrých managerů i skvělé a inspirativní lídry, kteří s sebou strhávají ostatní a dávají firemnímu prostředí zcela jinou, mnohem vyšší dynamiku.”

Ing. Ondřej Janík
Eductaion&Training
SMC Industrial Automation CZ, s.r.o.

Kurz Vědomý řečník

 

Na kurz vedomeho řečníka jsem se přihlásila jako navazující téma pro mne po vědome komunikaci z důvodu, ze se setkávám se situacemi, kdy musím veřejne prezentovat a vždy to doprovázel neuchopitelny stres před i během veřejného vystoupení a chtěla jsem se dozvědět jaké jsou možnosti na tom pracovat. Upřímně jsem do Brna jela s pocitem ze budu nasavat od Radima cenné informace které mi následně pomohou na sobě samé dále pracovat a mým velkým překvapením bylo již v sobotu po par zkouškách samotné praxe veřejného vystoupení jak najednou muzu stát před 6 lidmi a netrast se a plynule mluvit. Cvičili jsme praxi, dostávali návody, principy a rady a v neděli při me poslední prezentaci před všemi účastníky kurzu jsem sama na sobě cítila jak pro mě z velmi těžkých situacich veřejného vystoupení plných nervozity, strachu a tzv. “Knedliku v krku” se můžou stát chvíle vedome řeči kterou si člověk muže dokonce užit. A to vše podle mne je jen díky Radimovemu vedení kurzu. Pro mě je Radim neuvěřitelně bohatý vzor člověka v tom jak s lidma pracuje. S jakou uprimnosti, otevřeným srdcem, vnímavosti a naladenim, jak dokonale a pečlivě jsou jeho kurzy připravené do posledního detailu, jakou energii umí lidi naladit a vtahnout do dění, jaký je sám o sobě profesionál ve všem co děla. Já osobně si Radima velmi cením a jeho kurzy mohu s celým srdcem všem doporučit a ačkoliv si vždy myslím jak budu po těch dvou dnech nabitého programu unavená tak opravdu vždy odjizdim energeticky plna a pozitivně svěží. Veronika

 

Pracuji v oblasti vědy a výzkumu a s vystupováním před lidmi ať už z oboru nebo laickou veřejností se setkávám poměrně často. Byť jsem měl zkušenost několikrát prezentovat před různě velkým publikem a sám sebe bych neoznačil za začátečníka, nebyl jsem se svými výstupy vnitřně spokojen. Proto mne i v souvislosti s mými nadcházejícími pracovními výzvami náplň kurzu Vědomý řečník velmi zaujala a měl jsem poměrně vysoká očekávání. Musím říci, že moje očekávání nejen že byly splněny, ale v mnoha ohledech daleko překonány. Radim měl náplň kurzu perfektně zpracovanou. Probrali jsme podrobně principy, které je dobré ctít již při přípravě výstupu. Následovaly praktické tipy, jak pracovat  během samotného výstupu tak, abychom byli uvolnění, přítomní a sebe-vědomí, a podali tak výkon dle našich nejlepších představ.

Naprosto bych pak vyzdvihl praktickou část, kdy jsme si mohli všechny techniky vyzkoušet. Touto částí nás Radim provedl s profesionálním citem pro situaci a poskytl perfektně padnoucí zpětnou vazbu každému z nás. Změna, kterou každý účastník během kurzu mohl na sobě i ostatních pozorovat byla svým rozsahem překvapením pro všechny, samozřejmě příjemným. Ačkoli bylo žádoucí se aktivně zapojit a intenzivně pracovat, na konci kurzu jsem vnímal, jak jsem odpočatý, plný nové inspirace a energie. Po více než dvou měsíčním odstupu můžu za sebe říci, že zážitek nevyšuměl, jak se mi často stává, ale z velké části přetrvává. Ve vystupování před publikem se nyní cítím mnohem jistější, klidnější a hlavně jsem si lépe vědom toho, co a jak říkám. Konečně dokážu zároveň vnímat signály publika a pracovat s nimi.  Radimův kurz rozhodně doporučuji a sám uvažuji, že se jej zúčastním v budoucnu znova, abych na sobě dále pracoval. Řešená témata na tomto kurzu totiž mají přesah i pro každodenní život, a to mnohem větší, než jsem si původně z jeho názvu Vědomý řečník dokázal představit. Petr Stavárek, vědecký pracovník.

Individuální konzultace

 

“V úterý jsem měl jednání s novým člověkem a uvědomoval jsem si, jak ho během hovoru chválím, jak se ptá, jak reaguje, jak ho vtahuji do problematiky tak, aby byl nadšený. Díky tobě to jde naprosto přirozeně spontánně a má to doufám efekt, pro mě rozhodně ano. Výsledky nechť jsou pro tebe tou největší pochvalou. To že to funguje v praxi, má to pozitivní výsledky je na tom to nejúčinnější.Vždy jsem si myslel, že si musím věci nejdřív nastudovat, abych o tom něco věděl a bude to stačit, budu vědět vše, ale teď už si to tak úplně nemyslím. Je třeba nalézt vyváženost mezi informacemi a kreativitou. Mezi rozumem a srdcem. Myslím, že to ty nalézáš. Na základě strukturovaných nastudovaných informací přecházíš k jejich praktickému využití.” Michal, vědecký pracovník

“S tvým vedením jsem konečně začala být schopna věci začít realizovat. Díky Tobě jsem si uvědomila, že já jsem ta jediná, která může změnit věci ve svém životě a poprvé to nebyly abstraktivní kecy, ale začala jsem konat. Díky.” Pavla

 

Vybrané realizované projekty

 

“Pozitivní klima firmy Přírodní bydlení”

Rozvoj komunikačních dovedností a mezilidských vztahů

http://www.prirodnibydleni.cz/

“Transformativní zvládání zátěžových situací”

Motivační přednáška zvládání stresu a zátěžových situací v KB, a.s.

http://www.kb.cz

“Definování vize a poslání Czech Ensamble Baroque”

Hledání a pojmenování vize a poslání předního českého barokního orchestru

http://www.ebcz.eu/

“Emočně inteligentní leadership”

Vzdělávací kurz zaměřený na rozvoj dovedností leadershipu

http://www.newtoncollege.cz/

“Definování vize a poslání lesního klubu Sojka”

Hledání a pojmenování vize a poslání lesního klubu Sojka

http://lksojka.wixsite.com/sojka/o-nas-1

“Vědomá komunikace – umění mezilidských vztahů”

Program rozvoje komunikačních dovedností a emoční inteligence

http://www.skolaletokruh.cz/

“Pozitivní klima firmy”

Program rozvoje pozitivní firemní kultury ve firmě ActivEnergy Brno

http://www.activeenergy.cz/

“Courage to speak”

program rozvoje komunikačních dovedností v anglickém jazyce

http://www.hampson.cz/

“Summer openning 2013, 2016”

příprava a realizace projektu, Plum Village (Francie)

http://plumvillage.org/

Mountain Equipment co-op

coachování klientů

http://www.mec.ca/Main/home.jsp