Vědomá komunikace – umění mezilidských vztahů, program rozvoje komunikačních dovedností a emoční inteligence.

http://www.skolaletokruh.cz/

Pozitivní klima firmy, rozvoj pozitivní firemní kultury ve firmě Active Energy Brno.

http://www.activeenergy.cz/

D.A.R., program rozvoje tvořivého osobního potenicálu, vědomé komunikace a osobního nadání (autor, vedoucí lektor projektu).

http://www.skolaletokruh.cz/

Courage to speak, program rozvoje komunikačních dovedností, Hampson – Institut pro zrychlené učení (autor, vedoucí lektor projektu).

http://www.hampson.cz/

English of now, Hampson – Institut pro zrychlené učení (autor, vedoucí lektor projektu).

http://www.hampson.cz/

Summer openning 2013, Plum Village zen budhistické centrum – Francie (příprava projektu, organizace).

http://plumvillage.org/

Mountain Equipment co-op, Calgary – Kanada (coachování zákazníků).

http://www.mec.ca/Main/home.jsp

Muzikál “Silní bez násilí”, projekt prevence šikany a násilí na škole ZŠ Gajdošova (příprava projektu, motivace).

http://www.zsgajdosova.cz/