img_4150Východiska mé práce, mého přístupu ke vzdělávání a komunikaci, jsou bohaté zkušenosti a poznání, ke kterému jsem během posledních 14 let dospěl. V tomto období jsem realizoval několik desítek projektů a vedl skupiny a týmy ve více než 5 000 hodinách soustředěného na cíl zaměřeného rozvoje.

Původně jsem vystudoval Slezskou Universitu, Obchodně podnikatelskou fakultu, vedlejší obor  “komunikační expert”, ale protože mne vždy více zajímali skuteční lidé než ekonomické teorie, šel jsem lidem sloužit přímo. Jako začínající pedagog jsem měl to štěstí potkat se s manžely Kopřivovými a absolvovat u nich výcvik v partnerské komunikaci “Respektovat a být respektován”.

V těchto letech mne hluboce ovlivnilo studium vědomé kreativity a osobnostního rozvoje v rámci Waldorfského semináře v Praze. Oči-otevírající byla pro mě studijní stáž na Michael Hall School v Anglii, kde jsem měl možnost pozorovat “kouzlo” pozitivního oceňování  a principy přirozené motivace v praxi.

Vize bohatšího a radostnějšího života mne vedla do Kanady, kde jsem našel “perlu etického byznysu”  Mountain Equipment Coop . Tady jsem se během ročního pracovního pobytu dovídal o tom, co to jsou a jak fungují excelentní služby. Tato zkušenost mi potvrdila, že etické podnikání a partnerský přístup v komunikaci se z dlouhodobého hlediska vyplácí.

Má cesta za poznáním toho, jak pěstovat zdravé mezilidské vztahy a jak rozvíjet osobnostní potenciál, pokračovala dále studiem principů vědomé komunikace u zenového mistra Thich Nath Hahna a jeho žáků v Plum Village ve Francii, kde jsem absolvoval “Five mindfulness training”.

V současnosti působím jako nezávislý lektor a konzultant. Přednáším Inovace a kreativitu v řízení lidských zdrojů na Vysoké škole managementu a psychologie Newton College; vedu autorské programy „Vědomá komunikace“, “Objev svůj DAR”, “Vědomý řečník” a „Emočně inteligentní leadership“ při komunitní škole Letokruh a v neposlední řadě spolupracuji s firmami a jednotlivci na rozvoji jejich tvořivého lidského potenciálu.

Při práci se svými klienty se řídím osobním etickým kodexem:

  • Respektuji svého klienta, jeho individuální potřeby, motivaci, způsob a tempo spolupráce, které si zvolí.
  • Klienta považuji za partnera, rozvíjím jeho sebeuvědomění a samostantost. Zaměřuji se na aktivaci potenciálu klineta, oceňuji a podporuji to dobré.
  • Jednám otevřeně a hovořím pravdivě o svých znalostech a dovednostech. Nejsem celník moudrosti. Když něco nevím či neumím, tak to na rovinu řeknu. Vyvstane-li konflikt zájmů, tak jej otevřeně řeším.
  • Integrita. To, co učím, také žiji.
  • Mé slovo platí. Spolehněte se na mne, že dodržím to, na čem se domluvíme.
  • Mlčím o věcech, se kterými se mi klient svěří, v rozhovoru se třetí osobou. Nezveřejňuji osobní údaje klientů bez jejich předchozího svolení.

 

Mou vizí je vědomá společnost, kde

 

 lidé žijí autentický a smysluplný život

 v souladu sami se sebou a v harmonii s ostatními.

 

Mým posláním je vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí pro

 

 rozvoj dovedností vědomé komunikace a emoční inteligence,

nalézaní nadání a realizaci talentu,

akceleraci potenciálu pracovních týmů.

 

 

radim-logo