Existují přirození vůdci a pak zbytek – stádo šedých ovcí? Anebo je leadership pro každého?

Naše společnost je uhranuta představou leadera – politika, herce, vědce, profesora – který stojí na pódiu, v čele organizace, na vrcholu společenské pyramidy a dává příkazy, rozhoduje a je za to bohatě placen. Jako v hypnóze sledujeme a studujeme Ty, kterým je věnována mediální pozornost. Chceme být jako oni, obdivujeme je, fandíme jim anebo je kritizujeme. Věnujeme jim pozornost a naše dary, naše schopnosti, náš talent, náš lidský potenciál leží ladem. Leader z lidu, Já a Ty, spí.

Moderní společnost neplýtvá jen zdroji ekologickými, ale stejně tak, ne-li více, zdroji lidskými. Vždyť kolik procent z nás rozvíjí a realizuje naplno svůj potenciál? Možná jedno a možná tři procenta. A to jsem optimista.

Probuďme se, přátelé!

Slovy zenového mistra Thich Nhat Hanha: „Jeden Budha nestačí“.

Leadership není jen pro pár vyvolených – nadprůměrně inteligentních, silných a tituly disponovaných alfa samců. Takovéto stereotypní myšlení je hodno starověku.

Leader z lidu, Já a Ty, může vést a je potřeba, aby vedl a začal iniciovat změny, na kterých mu záleží.

Kde ale začít? Nečekejme až budeme mít to či ono. Dokonalý začátek neexistuje anebo to je právě tento okamžik. Začít můžeme jedině tam, kde právě nyní jsme, a u toho na čem nám záleží nejvíce. Co je to pro Tebe? Na čem Ti záleží? Co ti dává nejhlubší smysl?

Není třeba starat se o vše. Je ale potřeba poznat svoje nejhlubší hodnoty, to, co je právě pro mne to podstatné. Kdybych mohl změnit jen jednu věc ve společnosti či ve svém životě – co by to bylo? A proč?

Začněme konečně hledat informace uvnitř, probuďme svého vnitřního učitele, naučme se používat svůj vnitřní kompas a vydejme se směrem ke své šťastné hvězdě.

Leadership pro každého

Zanechte komentář