Vysoká úroveň komunikačních dovedností v anglickém jazyce patří dnes již ke standardním dovednostem (nejen) vedoucích pracovníků. Množství požadavků a nároků, které jsou kladeny na člena moderní společnosti neustále rostou, což vytváří časový tlak a potřebu učit se efektivním způsobem.

Programy rozvoje komunikačních dovedností v anglickém jazyce jsou vedeny vždy s respektem k individuálním potřebám studenta, s vědomím jeho přání a cílů (preferovaný styl učení, tempo, motivace) a se zřetelem k zákonitostem fungování lidského mozku. Vyučování probíhá efektivním a hravým způsobem za využití principů nejmodernějších výukových metod (sugestopedie a superlearningu).

Společně můžeme nastavit program rozvoje Vašich komunikačních dovedností v aj, který může probíhat formou malých krůčků – systematické přípravy a individuálního vyučování nebo formou tygřích skoků – prostřednictvím intenzivních pobytových kurzů. Optimální je kombinace obou těchto forem.