Tři kroky rozvoje nadání

Každý z nás je mocný tvůrce. Každý z nás má individuální nadání. Každý z nás může své nadání realizovat a proměnit v talent. Proč tedy tolik z nás dělá práci, která je nebaví, která jim nedává smysl? Proměnit nadání v talent je proces, který můžeme připodobnit k tomu, když chceme ze semínka vypěstovat strom, který by nám nesl chutné plody. Chce to hodně času a dovedné péče, správný prostor a podmínky, trpělivost, znalosti a vůli. Stejně tak je tomu s individuálním nadáním. Můžeme si je představit jako semínko, které nám bylo dáno. A nyní záleží na nás, co s ním uděláme. První věc, která nám může pomoci, je uvědomit…

Continue reading »

Tři podmínky rozvoje nadání – 3P

Nikdy není pozdě rozvíjet své nadání, svůj jedinečný osobní potenciál. V příspěvku na FB minulý týden jsem psal o prvním ze 3P – tří klíčových podmínek pro efektivní rozvoj nadání. Tím prvním P je Postoj. Stručně řečeno myslím postojem 3 vlastnosti (dovednosti, kvality): 1) Odvaha – je třeba se odvážit, odvázat od známých břehů a zkusit to nové či zkusit to nově 2) Vytrvalost – je třeba vydržet a znovu a znovu to zkoušet, pilovat, brousit, tepat. 3) Mít se rád – když se nám to nepovede, když uděláme chybu. Mít sám se sebou trpělivost. Postoj je jednou z 3P,…

Continue reading »

Veřejné vystoupení – strach anebo radost?

Veřejné vystoupení, ať již to je prezentace vlastní práce, pracovní pohovor, slavnostní přípitek či jiná forma řeči před větším počtem lidí, patří mezi nejčastější a nejsilnější strachy. Proč tomu tak je, a co se s tím dá dělat, se dozvíte v tomto článku. Abychom se naučili zvládat svoji nervozitu před a během veřejného vystoupení, udělat něco s tím „knedlíkem“ v krku, je dobré porozumět tomu, proč jsme nervózní, co se v nás v těch chvílích děje. Dovolte, abych Vám představil viníka! 🙂 Za všechno může evoluce, která utvářela náš nervový systém tak, aby posilovala sklony naší mysli a emoční reakce, které nám pomůžou přežít. Člověk…

Continue reading »

Stres – můj přítel

Proč někteří lidé pod stresem a v zátěži ožívají, zatímco jiní se hroutí a vzdávají to? Dnes je již dobře známo, že o našem úspěchu či neúspěchu nerozhoduje  IQ, ale spíše úroveň naší emoční inteligence. A jedou z nejcennějších dovedností emoční inteligence je umění tvořivě zvládat stres, zátěž a protivenství. Tyto schopnosti se někdy též nazývá transformačním zvládáním stresu. A o jaké dovednosti se to konkrétně jedná? Více než 30 let zkoumal George Vaillant strategie zvládání stresu u úspěšných a méně úspěšných absolventů Harvardu. Na základě své rozsáhlé studie zjistil, že Ti méně úspěšní absolventi používají při zvládání zátěže a stresu tzv.…

Continue reading »

Stres, nervozita – co s tím?

Stres, nervozita – co s tím? Za prvé je potřeba porozumět tomu, co to je nervozita, co to je stres. Hodně to nyní zjednoduším, ale jednoduché věci lépe chápeme a můžeme je také v praxi lépe používat. Takže, nervozita je stav napětí a neklidu, přirozená reakce na stres. A co to je stres? Nejvíce se mi líbí definice, kterou jsem kdysi slyšel od českého mistra Tai-chi Víta Vojty: „ Stres je, když jsi tady a chceš být tam“. Jinak řečeno je stres odezva organismu na určitou nerovnováhu, nesoulad či nenaplnění našich potřeb. Je to obrazný mechanismus a tudíž může být prospěšný…ale…

Continue reading »

Umění dávat

Týden dávání byl skvělý – čím více jsem dával, tím více se mi otevíralo srdce a tím více jsem dával. Pomohl jsem paní v tramvaji, daroval jsem peníze kamarádovi, věnoval jsem svůj čas, posloužil jsem s přípravou jedné akce…byl to krásný týden. A rozhodně v tom budu pokračovat, ale…také dávání má svoji zadní, odvrácenou stranu.  Každá mince má svůj rub a líc. Jsou dárci, kteří si užívají výslunní na vrcholu společenského žebříčku, těší se uznání a obdivu, jsou zdraví a bohatí. Jsou ale také dárci, kteří jsou „rozhožkou“ druhých lidí, bývají nemocí, vyčerpaní a vyhořelí. Ty první nazývá Adam Grant ve své knize…

Continue reading »

Principy vědomé komunikace – respektující POSTOJ

Útrpně tolerovat je málo! Aby vztah mohl nejen přežívat, ale také kvést, tak je potřeba partnera, kolegu, kamaráda či dítě respektovat. Opravdový respekt se rodí z porozumění druhému a z úcty k sobě samému. Nejde ale jen o to říci si, že budu druhého respektovat. Je potřeba také vědět jak na to. Jak tedy na to? Postoj respektu vyjadřujeme jednak našimi slovy a také prostřednictvím řeči našeho těla. Náš postoj či přístup k druhému má tedy vždy dvě roviny. Vnitřní postoj (to, co si myslíme o sobě, o druhém či o situaci) a fyzický postoj. Vnitřní postoj (mentální) ovlivňuje náš postoj fyzický a…

Continue reading »

Principy vědomé komunikace – PROSTOR

Každý člověk potřebuje ten správný prostor (někdy větší jindy zase menší), ve kterém může dýchat a růst. Nejedná se ale jen o prostor vnější svobody, ale také o prostor vnitřní. Vnitřní prostor je jedním ze tří klíčových principů Vědomé komunikace. Vnitřní prostor nám umožňuje naslouchat sám sobě, uvědomovat si své pocity, potřeby a záměr. Máme-li vnitřní prostor, můžeme vytvořit a nabídnout prostor druhému, máme kapacitu slyšet, přijmout a porozumět tomu, co nám druhý říká. Díky vnitřnímu prostoru vzniká prostor vnější, ve kterém se můžeme setkat a najít to společné mezi námi. Tady se uskutečňuje opravdová, živá komunikace (z lat. communis…

Continue reading »

Principy vědomé komunikace – POZORNOST

Jakýkoliv náš vztah si můžeme představit jako květinu. Budeme-li věnovat naší květině dostatek správné péče, můžeme se těšit z toho, že květina poroste a pokvete. Pokud se ale oni nebudeme starat správným způsobem anebo se o ni nebudeme starat vůbec, květina zakrní, uvadne anebo umře. Co je tedy tou správnou péčí o naši květinu, náš vztah? Každá květina potřebuje něco jiného, ale všechny květiny v zahradě lidskosti potřebují 3P. Dnes si řekneme něco o tom prvním P. POZORNOST „To nejcennější, co můžete dát druhému člověku, je být tu pro něj plně přítomen“ (zenový mistr ThichNhatHanh) Vztah dvou lidí může kvést, když si…

Continue reading »

Leadership pro každého

Existují přirození vůdci a pak zbytek – stádo šedých ovcí? Anebo je leadership pro každého? Naše společnost je uhranuta představou leadera – politika, herce, vědce, profesora – který stojí na pódiu, v čele organizace, na vrcholu společenské pyramidy a dává příkazy, rozhoduje a je za to bohatě placen. Jako v hypnóze sledujeme a studujeme Ty, kterým je věnována mediální pozornost. Chceme být jako oni, obdivujeme je, fandíme jim anebo je kritizujeme. Věnujeme jim pozornost a naše dary, naše schopnosti, náš talent, náš lidský potenciál leží ladem. Leader z lidu, Já a Ty, spí. Moderní společnost neplýtvá jen zdroji ekologickými, ale stejně tak, ne-li…

Continue reading »