Máte odvahu, vášeň a vůli měnit svět? Začněte sami u sebe, tady a teď! Naučte se řídit své emoce, rozvíjet a používat svou vnitřní autoritu. Najděte svou vizi a jednejte v souladu s ní.

man-small

Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. Opravdový leader nestojí vždycky v čele, ale vždy by měl stát ve svém středu. Leadership není o dokonalosti, ale o opravdovosti. Je to proces, je to proměna, je to učení.

Společně se budeme učit rozvíjet kapacitu vést sám sebe a druhé. Budeme se učit nacházet a používat informace zevnitř, důvěřovat vlastnímu úsudku a jednat podle něj.

Kurz klade důraz na rozvoj a propojení praktických dovedností emoční inteligence a autentického leadershipu.

 

Účastníci kurzu se naučí:

  • vést svou pozornost a řídit své emoce (trénink všímavosti a emoční inteligence)
  • nalézat a používat své nadání a zdroje, rozvíjet svůj talent (osobní potenciál)
  • definovat, sdílet a realizovat svoji osobní vizi (práce s cíli a prioritami)
  • zvládat stres a budovat si efektivní návyky (transformativní strategie zvládání stresu)
  • vědomě komunikovat a dovedně vést druhé (sociální mistrovství).

Vyučování probíhá v bezpečném prostředí, interaktivním a partnerským způsobem, který inspiruje ke sdílení a vzájemné podpoře. Samozřejmostí je vysoce individuální přístup respektující potřeby a jedinečnou osobnost každého účastníka.

Kde?        ZŠ Letokruh, Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice.

Kdy?        Další cyklus proběhne v úterky od 15.5. – 12.6. 2018 (od 17:45 – 20:30)

Cena?      2 490,- za 5 lekcí (každá v délce 150 minut).

Kapacita kurzů je omezena maximálním počtem 8 účastníků!

 

Reference:

“Celý studijní i profesní život se pohybuji ve světě průmyslové automatizace, kybernetiky a robotiky. V tomto oboru na sebe neustále narážejí dva světy: svět strojů a svět lidí. Lidé se snaží stroje naučit lidskému chování, ale sami podléhají schématům chování, která jsou spíše strojová. I proto se v našem oboru prosazuje především managerský způsob řízení lidí, který je exaktní, měřitelný, a proto do jisté míry strojový. Firmy v našem oboru bývají “overmanaged and underled”. Chybí lídři, kteří by ukázali za horizont všedních managerských aktivit a vytvořili bezpečné prostředí k tomu, aby každý člen týmu mohl naplno rozvinul svůj potenciál. Kurz emocně inteligentní leadership mi pomohl pochopit, jak důležité mít vedle dobrých managerů i skvělé a inspirativní lídry, kteří s sebou strhávají ostatní a dávají firemnímu prostředí zcela jinou, mnohem vyšší dynamiku.”

Ing. Ondřej Janík
Eductaion&Training
SMC Industrial Automation CZ, s.r.o.

Rádi by jste se dozvěděli o kurzu více? Napište mi rád Vám zašlu podrobný program kurzu.